Do pobrania

 

Informujemy, że wpłaty z tytułu czynszów i inne opłaty należne – wolne od prowizji- można dokonywać na terenie Miasta Jeleniej Góry tylko w niżej wymienionych placówkach Banku Millennium:
- przy ul. 1 Maja 10
- przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 52.
Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nas w placówce partnerskiej Banku Millennium przy ul Ogińskiego 2 a, wpłaty dotyczące  w/w tytułów  nie są przyjmowane

Harmonogram lokali przeznaczonych do sprzedania 22.05.2024

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY W SPRAWIE CZASOWEGO ZASTOSOWANIA OBNIŻKI STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

WNIOSEK O OBNIŻKĘ STAWKI CZYNSZU LOKALU UŻYTKOWEGO
WNIOSEK O OBNIŻKĘ STAWKI CZYNSZU LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY
 

DEKLARACJA - ODPADY 29.07.2022
INFORMATOR - o czynszach za lokale komunalne od 1 stycznia 2014r.
Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami 23.10.2019r.

Druki dla najemców lokali mieszkalnych ubiegających się o dodatkową zniżkę czynszu:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  (2018)
WNIOSEK O ODPRACOWANIE
WNIOSEK O UDZIELENIE OBNIŻKI NALICZONEGO CZYNSZU
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH
WNIOSEK O ZAMIANĘ aktualizacja 16.05.24

 
Druk do pobrania dla ubiegających się o dzierżawę gruntów
WNIOSEK O DZIERŻAWĘ GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY JELENIA GÓRA
 
Druki do pobrania dla ubiegających się o zryczałtowany dodatek energetyczny
------

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wniosek o wydanie Informacji o umowie i przedmiocie najmu od 19.12.2018r.
Klauzula przetwarzania danych osobowych obowiązująca od 25.05.2018r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH