Dla mieszkańców

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje zasób mieszkaniowy za pośrednictwem poniższych komórek organizacyjnych. Dokładne informacje uzyskacie Państwo otwierajac konkretny dział za pośrednictwem poniższej listy lub otwierając z menu "Mieszkańcy". Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00.

 

INFORMACJA ODNOŚNIE NAJNOWSZYCH ZMIAN W CZYNSZACH (druki do pobrania w zakładce "Do pobrania")


Kierownictwo Zakładu
- za pośrednictwem sekretariatu 75 64 95 888
 
Sekcja Obsługi Lokatora
- obsługa mieszkań komunalnych 75 64 95 860
 
Windykacja - obsługa zadłużeń mieszkań komunalnych   75 64 95 891
 
Czynsze - obsługa mieszkań komunalnych    75 64 95 850
 
Rozliczenia Mediów
- rozliczenia wody i ścieków oraz centralnego ogrzewania    75 64 95 865
 
Sekcja Obsługi Lokali Użytkowych i Gruntów
- obsługa lokali komunalnych i gruntów   75 64 95 878
 
Sekcja Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
-
obsługa lokali własnościowych w zarządzie ZGKiM   75 64 95 854
 
Sekcja Świadczeń Zamiennych
 
Dział Obsługi Technicznej