Sekcja windykacji

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Masz problemy z płaceniem czynszu? Przeczytaj koniecznie!

 Zwracamy się z apelem: pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z umowy najmu mieszkania, czyli płaceniu co miesiąc regularnie czynszu i innych należnych opłat po to, aby nie ponosić prawnych konsekwencji w postaci egzekucji komorniczej oraz eksmisji z zajmowanego mieszkania i nie popaść w finansowe kłopoty. 
 
Być może straciłeś pracę i nie wiesz, że możesz starać się o dodatek mieszkaniowy, być może masz problemy ze zdrowiem lub inne. Nie czekaj, aż zadłużenie wzrośnie na tyle, że nie będziesz mógł go spłacić.
 
ZGKiM stara się każdemu pomóc, dlatego zapraszamy na rozmowę. Postaramy się Ci pomóc tak, abyś skorzystał z pomocy w wychodzeniu z długów czynszowych.
 
Kiedy nie zapłacisz jednego czynszu jeszcze nie odczuwasz, że masz już poważne problemy, ale na Twoim koncie zaczyna już rosnąć zadłużenie: niezapłacony w terminie czynsz i odsetki. 
 
Kiedy Twoja zaległość powiększa się i jesteś już winien za kilka miesięcy, opłaty czynszowe zaczynają już być odczuwalne. Jeżeli szybko nie zareagujesz Twoja zaległość będzie wzrastała, bo poza długiem za czynsz dodatkowo naliczane są odsetki.
 
Brak regulacji należnych opłat w konsekwencji spowodują, iż ZGKiM wystąpi do Ciebie z wezwaniem do zapłaty, a w przypadku braku reakcji przekaże sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty. Po jego uzyskaniu Zakład przekaże go komornikowi, celem wszczęcia egzekucji finansowej.
 
Jeżeli nie płacisz czynszu i nie kontaktujesz się z nami, możesz stracić prawo do lokalu lub co gorsze być z niego eksmitowany. Działania jakie podejmuje wówczas ZGKiM są następujące:
 
1. Wezwanie do zapłaty przed wypowiedzeniem umowy najmu - jeżeli nie zareagujesz zostanie wypowiedziana Ci umowa najmu.
 
2. Wypowiedzenie umowy najmu - po wypowiedzeniu umowy powinieneś opuścić lokal w przeciągu 1 – miesiąca - jeżeli nie zareagujesz ZGKiM wyśle do Ciebie wezwanie do opuszczenia lokalu, dodatkowo dokona naliczenia kolejnych kosztów związanych z odszkodowaniem za zajmowane bezumownie mieszkanie i odsetki od niezapłaconych opłat czynszowych.
 
3. Wezwanie do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego lokalu i naliczenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu - jeżeli nie zareagujesz ZGKiM przekaże sprawę do Sądu.
 
4. Przekazanie sprawy do Sądu o opróżnienie i opuszczenie zajmowanego lokalu - jeżeli nie zareagujesz w tym czasie nadal rośnie Twoje zadłużenie (odszkodowanie + odsetki + koszty sądowe)
 
5.Wyrok o eksmisję bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego pozbawia Cię dachu nad głową (przeprowadzka do tzw. pomieszczenia tymczasowego a w przypadku wyroku o eksmisję z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego czeka Cię przeprowadzka do wskazanego przez Miasto lokalu socjalnego, co związane jest z kolejnymi kosztami i problemami - dodatkowo obowiązują Cię jeszcze koszty uzyskania klauzuli wykonalności a Miasto uruchomi egzekucję komorniczą
 
6.Ostateczne wezwanie do wyprowadzki z lokalu - jeżeli nie zareagujesz zapuka do Ciebie komornik i rozpocznie się proces egzekucji w postaci przejęcia przez niego mieszkania.
 
Drogi Dłużniku!
 
·         Masz zadłużenie, którego nie jesteś w stanie od razu spłacić? Możemy rozłożyć go na dogodne raty.
·         Nie masz pieniędzy na spłatę zadłużenia? Możesz część lub całość „odpracować”. Przygotujemy dla  
          Ciebie świadczenie zamienne, dzięki któremu po jego wykonaniu zmniejszysz lub całkowicie   
          zlikwidujesz swój dług.
·         Nie jesteś w stanie uregulować swojego zadłużenia? Część, a nawet jego całość, może zostać
          umorzona.

Przyjdź lub zadzwoń. Nie czekaj, aż zapuka do Ciebie komornik.
  
Szczegółowe informacje uzyskasz w sekcji windykacji.
 
Dział Windykacji obsługuje zadłużenia komunalnych lokali mieszkalnych.
Znajduje się w na parterze w głównej siedzibie zakładu przy ulicy Podgórnej 9.

Pokój nr 110a

Telefony
75 64 95 891
75 64 95 851

Dla lokali komunalnych

Konto na opłaty bieżące
67 1160 2202 0000 0001 8963 5956

Konto na spłaty zadłużenia
76 1160 2202 0000 0001 8963 6085

(Uwaga! W Banku Millennium wpłaty przyjmowane są bez opłat)
W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH