Sekcja eksploatacji technicznej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sekcja eksploatacji technicznej
Sekcja obsługuje lokale komunalne. Mieści się na parterze budynku przy ul. Podgórnej 9
 
Pokój 101
75 64 95 877 (Kierownik)

Pokój 102

75 64 95 869

Pokój 103
75 64 95 874

Pokój 104
75 64 95 872
75 64 95 868
W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH