Jesteś tutaj:
Dla mieszkańców

Dla mieszkańców

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje zasób mieszkaniowy za pośrednictwem poniższych komórek organizacyjnych. Dokładne informacje uzyskacie Państwo otwierajac konkretny dział za pośrednictwem poniższej listy lub otwierając z menu "Mieszkańcy". Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00.

 

INFORMACJA ODNOŚNIE NAJNOWSZYCH ZMIAN W CZYNSZACH (druki do pobrania w zakładce "Do pobrania")


Kierownictwo Zakładu
- za pośrednictwem sekretariatu 75 64 95 888
 
Sekcja Obsługi Lokatora
- obsługa mieszkań komunalnych 75 64 95 860
 
Windykacja - obsługa zadłużeń mieszkań komunalnych   75 64 95 891
 
Czynsze - obsługa mieszkań komunalnych    75 64 95 850
 
Rozliczenia Mediów
- rozliczenia wody i ścieków oraz centralnego ogrzewania    75 64 95 865
 
Sekcja Obsługi Lokali Użytkowych i Gruntów
- obsługa lokali komunalnych i gruntów   75 64 95 878
 
Sekcja Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych
-
obsługa lokali własnościowych w zarządzie ZGKiM   75 64 95 854
 
Sekcja Świadczeń Zamiennych
 
Dział Obsługi Technicznej

W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH