Sekcja lokali i gruntów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sekcja lokali i gruntów
Znajduje się na pierwszym piętrze w głównej siedzibie Zakładu przy ulicy Podgórnej 9. Sekcja obsługuje komunalne lokale mieszkaniowe.

Pokój nr 219

Telefony
75 64 95 860
75 64 95 861

Pokój nr 220
Telefon
75 64 95 864
75 64 95 892W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH