Sekcja rozliczeń kosztów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sekcja rozliczeń kosztów realizuje zadania związane z rozliczeniami zaliczek pobranych na poczet zużycia wody, ścieków oraz centralnego ogrzewania. Znajduje się w głównej siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9, na pierwszym piętrze
 
Pokój 222

Telefony
75 64 95 865
75 64 95 866W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH