Jesteś tutaj:
Do pobrania

Do pobrania

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 

Informujemy, że wpłaty z tytułu czynszów i inne opłaty należne – wolne od prowizji- można dokonywać na terenie Miasta Jeleniej Góry tylko w niżej wymienionych placówkach Banku Millennium:
- przy ul. 1 Maja 10
- przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 52.
Uwaga! Z przyczyn niezależnych od nas w placówce partnerskiej Banku Millennium przy ul Ogińskiego 2 a, wpłaty dotyczące  w/w tytułów  nie są przyjmowane

Harmonogram lokali przeznaczonych do sprzedania 08.11.2021
Lokal mieszkalny ul. Plac Niepodległości 6/4 dodatkowe okazanie w dniu 25.11.2021 godz.11.00


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY W SPRAWIE CZASOWEGO ZASTOSOWANIA OBNIŻKI STAWKI CZYNSZU ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

WNIOSEK O OBNIŻKĘ STAWKI CZYNSZU LOKALU UŻYTKOWEGO
WNIOSEK O OBNIŻKĘ STAWKI CZYNSZU 15.09.2021

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 27.10.2020
WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY 02.08.2021

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula przetwarzania danych osobowych obowiązująca od 25.05.2018r.
 
Wniosek o wydanie Informacji o umowie i przedmiocie najmu od 19.12.2018r.

DEKLARACJE - ODPADY - deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

INFORMATOR - o czynszach za lokale komunalne od 1 stycznia 2014r.

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami 23.10.2019r.

Druki dla najemców lokali mieszkalnych ubiegających się o dodatkową zniżkę czynszu:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  (2018)
WNIOSEK o odpracowanie (2020)
WNIOSEK O UDZIELENIE OBNIŻKI NALICZONEGO CZYNSZU (nowy)
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH

 
Druk do pobrania dla ubiegających się o dzierżawę gruntów
WNIOSEK O DZIERŻAWĘ GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY JELENIA GÓRA
 
Druki do pobrania dla ubiegających się o zryczałtowany dodatek energetyczny

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZGKiM O DNIU WOLNYM  22.12.2017r.