Jesteś tutaj:
O ZGKiM > statut i regulaminy

statut i regulaminy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dokumenty w formacie pdf

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE

UCHWAŁA NR 871/2001 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 października 2001r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej

Zarządzenie NR 424/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach"
 
Załącznik (REGULAMIN) do zarządzenia nr 424/2003 - Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
 

Uchwała nr 432.XLV.2013 z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2018


Uchwała nr 421/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30.VI.2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra

Uchwała nr 76.XI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19.IV.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.